Får og Geder

Ejererklæring

Det frivillige klovsyge sundhedsprogram for får og geder 2022 

Antal moderfår i besætningen: __________stk. CHR nr. ________________ 

Svaber udtaget af dyrlæge af mindst 8 dyr på alle 4 ben. Dato for prøveudtagning: _______________ 

Attest 

Undertegnede besætningsejer attesterer, at: 

  • der ikke inden for de seneste 30 dage før prøveudtagningen og til dags dato har været smittefarlig samkvem med får, geder med ukendt klovsygestatus (eks indkøb, dyrskue osv.) 
  • dyrene ikke har været fodbadet eller i øvrigt været behandlet for klovsyge inden for 30 dage før prøveudtagningen. 
  • der ikke inden for det sidste halve år før prøveudtagning har været kliniske tegn på klovsyge i besætningen. 
  • ovenstående oplysninger er rigtige og fuldstændige, samt at jeg er bekendt med og overholder regelsættet for Sundhedsprogrammet. 

Dato:_________ Besætningsejerens underskrift:________________________________

Attesten er kun gyldig ved samtidig fremvisning af laboratoriesvar fra Veterinærinstituttet.

Attesten er gyldig i 3 år efter prøveudtagning. (med mindre der har været samkvem med/ indkøb af ikke testede dyr eller positive testede dyr) Herefter skal der udtages nye prøver.